Coronavirus

Regel uw zaken zoveel mogelijk online. Is dit niet mogelijk? Alleen dan kunt u op afspraak terecht in het gemeentehuis. Hierbij is het dragen van een mondkapje verplicht. Blijf thuis als u grieperig of verkouden bent. Informatie over het coronavirus vindt u op www.beuningen.nl/coronavirus.

Ambtenaren en bestuurders

De medewerkers en bestuurders van de gemeente hebben dagelijks veel contact met inwoners, bedrijven en instellingen. Bij zoveel contacten kan er soms iets mis gaan. Voor die gevallen heeft de gemeente Beuningen een klachtenregeling om u te helpen.

Regelen met DigiD

Voorwaarden

 • Een klacht gaat altijd over gedrag. U vindt dat u slecht bent behandeld bijvoorbeeld doordat iemand u nors te woord heeft gestaan of verkeerde informatie heeft gegeven. Dat kan voorkomen bij een ambtenaar, wethouder, raadslid of de burgemeester.
 • U kunt uw klacht op verschillende manieren doorgeven:
  • U kunt uw klacht bespreken met de betrokken afdeling en de klachtencoördinator.
  • U kunt online met DigiD een klacht indienen.
  • U kunt een klachtenformulier (PDF, 47 kB) invullen.
  • U kunt een brief sturen aan het college van burgemeester en wethouders.

Bijzonderheden

 • De klachtencoördinator, mevrouw Coster, coördineert de behandeling van uw klacht. Zij zorgt ervoor dat u tijdig een reactie ontvangt en dat de gemeente uw klacht zorgvuldig en binnen een redelijke termijn afhandelt.
 • Uw klacht wordt altijd vertrouwelijk behandeld.
 • Vindt u dat de gemeente niet goed met uw klacht omgaat?  Dan kunt u een klacht indienen bij de gemeentelijk ombudsman.

Meer informatie