Coronavirus

Regel uw zaken zoveel mogelijk online. Is dit niet mogelijk? Alleen dan kunt u op afspraak terecht in het gemeentehuis. Hierbij is het dragen van een mondkapje verplicht. Blijf thuis als u grieperig of verkouden bent. Informatie over het coronavirus vindt u op www.beuningen.nl/coronavirus.

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers

Het kabinet heeft vanwege de corona-crisis een pakket aan maatregelen gepresenteerd voor ondernemers. Doel van deze maatregelen is om de banen en inkomens te beschermen en de gevolgen voor zzp'ers, mkb-ondernemers en grootbedrijven op te vangen. Gemeenten voeren de Tijdelijke overbrugginsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) uit.

Beschrijving

Let op! Het kabinet doet een oproep aan zelfstandige ondernemers om slechts gebruik te maken van de regeling wanneer dat nodig is. Achteraf controleren wij dit. Gemeenten zijn verplicht om ten onrechte te veel verstrekte uitkering terug te vorderen wanneer er door ondernemers verkeerde informatie is doorgegeven. 

Gebruikmaken van de Tozo-regeling (Tozo 3). Wat zijn de mogelijkheden vanaf 1 oktober?

Het kabinet heeft nogmaals de Tozo-regeling verlengd. Deze verlenging gaat in vanaf 1 oktober 2020 en loopt tot 1 juli 2021.

De periode is in twee delen opgeknipt:

 • Tozo 3 loopt van 1 oktober 2020 tot 1 april 2021
 • Tozo 4 loopt van 1 april 2021 tot 1 juli 2021

Zelfstandig ondernemers met financiële problemen kunnen voor zichzelf een beroep doen op:

 • Een aanvullende inkomensondersteuning
  Dit is een tijdelijke uitkering voor levensonderhoud tot het sociaal minimum (maximaal € 1500,- netto per maand afhankelijk van het inkomen en de gezinssamenstelling). Deze vorm van inkomensondersteuning hoeft u niet terug te betalen (gift). De einddatum om de regeling aan te vragen is 1 juli 2021 (terugwerkend mogelijk tot 1 oktober 2020).
 • Een lening voor bedrijfskapitaal tot maximaal € 10.157,-
  Deze lening vraagt u aan wanneer er liquiditeitsproblemen voortkomen uit de coronacrisis. Dit is een lening tegen 2% rente. Heeft u onder Tozo 1 en 2 al € 5.000,- bedrijfskrediet ontvangen? Dan kunt u nog maximaal € 5.057,- aanvragen. Vroeg u nog geen bedrijfskrediet aan? Dan kunt u dat alsnog doen tot het maximale bedrag. 

De gemeente voert deze tijdelijke regeling uit. U kunt hiervoor direct online een aanvraag doen. kreeg u al Tozo 2 van 1 juni tot 30 september 2020? Dan kunt u aansluitend de verlenging krijgen tot en met maximaal  31 maart 2021. Doe wel een nieuwe aanvraag. 

Let op! Wanneer u een partner heeft moet u de partnerverklaring bijvoegen. Bij het aanvragen van een lening voor bedrijfskapitaal moet u een de-minimisverklaring bijvoegen. Vul deze verklaringen in en upload deze in het aanvraagformulier.

Wat moet ik doen?

Ondernemers die een Tozo 2 aanvraag deden en nu de Tozo 2 ontvangen, kunnen met de knop hieronder de regeling verlengen met Tozo 3.
Vraagt u Tozo aan? Wij handelen uw aanvraag binnen 8 weken af. 

Verlenging Tozo

Ondernemers die niet eerder een Tozo aanvraag deden, Of die alleen een Tozo 1 uitkeringontvingen kunnen dit doen via de knop hieronder. Ook het bedrijfskrediet kunt u hieronder aanvragen. 

Nieuwe aanvraag Tozo 3 /bedrijfskrediet

Voorwaarden Tozo 3

 • U bent zelfstandig ondernemer en tussen 18 jaar en de pensioengerechtigde leeftijd;
 • U bent Nederlander of daarmee gelijkgesteld en woont rechtmatig in Nederland;
 • U voert bedrijf of zelfstandig beroep uit in Nederland;
 • U staat ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel vóór 17 maart 2020 18.45 uur;
 • U bent vóór 17 maart 2020 18.45 uur gestart met de onderneming en voldoet aan het urencriterium, d.w.z. minimaal 1.225 uur per jaar/23,5 uur per week werkzaam in het eigen bedrijf of zelfstandig beroep;
 • U vraagt de aanvullende inkomensondersteuning aan bij de gemeente waar u woont.

Bijzonderheden Tozo 3

 • Inkomen van de partner telt mee.
 • Inkomen van de zelfstandige zelf (zowel uit als naast het bedrijf) telt wél mee.
 • Nieuw: Van 1 oktober 2020 t/m 30 november 2020 mag er met terugwerkende kracht per 1 oktober aangevraagd worden. Aanvragen die daarna binnen komen, kunnen terugwerkend met ingang van de eerste van de maand (waarin de aanvraag is gedaan) worden aangevraagd en niet meer terugwerkend vanaf 1 oktober 2020.

Per 1 januari 2021 start een volgende fase van de Tozo. Het kabinet vindt het belangrijk dat zelfstandig ondernemers die ook de komende periode geen inkomsten hebben en afhankelijk zijn van een Tozo-uitkering, zich breder oriënteren op de arbeidsmarkt. De gemeente wil u daarbij gaan ondersteunen en denkt nog na over de invulling hiervan.

Tozo 4

Per 1 april 2021 start Tozo 4. In eerste instantie was sprake van een vermogenstoets, maar het kabinet ziet echter af van de invoering daarvan. Dit betekent dat de voorwaarden ongewijzigd blijven ten opzichte van Tozo 3. Wel zal ook bij Tozo 4 een aanvraag met terugwerkende kracht gelden. Op 1 mei 2021 kan een ondernemer dus Tozo aanvragen vanaf 1 april. Het is niet mogelijk om vanuit Tozo 4 nog aanvragen te doen voor Tozo 3 (in de maanden januari tot en met maart 2021). Ook na het aflopen van de Tozo 4 biedt de gemeente ondersteuning aan zelfstandig ondernemers in nood. Het uitgangspunt is dat vanaf 1 juli 2021 de Bbz weer het reguliere vangnet voor zelfstandigen is. 

Hoe vraag ik Tozo 4 aan?

U vraagt Tozo 4 aan na 1 april 2021 via deze website. Zodra dit mogelijk is ziet u dat op deze plek. Ook wanneer u nu Tozo 3 ontvangt en een verlenging van de Tozo regeling wilt, moet u opnieuw een aanvraag indienen. Let op: voor Tozo 4 moet u (en uw eventuele partner) beiden een geldig identiteitsbewijs overleggen.

Meer informatie