Coronavirus

Regel uw zaken zoveel mogelijk online. Is dit niet mogelijk? Alleen dan kunt u op afspraak terecht in het gemeentehuis. Hierbij is het dragen van een mondkapje verplicht. Blijf thuis als u grieperig of verkouden bent. Informatie over het coronavirus vindt u op www.beuningen.nl/coronavirus.

Regelingen voor bedrijven en sportverenigingen

Op deze pagina leest informatie over onder andere de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren en de Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid.

Aanvullende ondersteuning voor culturele sector

Het kabinet stelt 300 miljoen euro extra beschikbaar voor de culturele sector. Kijk voor het nieuwsbericht van het kabinet op deze site. 

Extra overbruggingslening voor start-ups, scale-ups en innovatief MKB

Op 7 april kondigde het kabinet aan €100 miljoen uit te trekken voor overbruggingskredieten voor startups, scale-ups en innovatieve mkb’ers.Dit kan vanaf 29 april bij de Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s), die deze regeling op verzoek van het kabinet uitvoeren. Meer informatie leest u op de site van de ROM. Kijk voor het nieuwsbericht van het kabinet op deze site.

Tegemoetkoming Amateursportorganisaties COVID-19 (TASO)

Er wordt gewerkt aan een regeling voor amateursportorganisaties die een groot deel van hun omzet zijn verloren, als gevolg van de corona maatregelen. Meer informatie over de regeling vind u op de website van de Staatscourant

Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS)

Extra groepen ondernemers in de non-food-sector zoals kledingwinkels kunnen vanaf maandag 30 maart 2020 ook gebruikmaken van de regeling Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS). Op 7 april is dit nog aangevuld. Kijk voor de regeling en het aanvraagformulier op de site van de rijksoverheid.

Tegemoetkoming loonkosten

Bent u werkgever en heeft u te maken met tenminste 20% verwacht omzetverlies? Dan vraagt u bij het UWV voor een periode van 3 maanden een tegemoetkoming in de loonkosten van uw personeel aan. Dit regelt u bij het UWV. Kijk hiervoor op de website van het UWV, www.uwv.nl en op www.kvk.nl/corona

Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid

Deze maatregel vervangt de werktijdverkorting (WTV), die wordt ingetrokken. Werkgevers kunnen met de nieuwe regeling een aanvraag indienen voor een ‘substantiële tegemoetkoming in de loonkosten’, en hiervoor van het UWV een voorschot ontvangen. Zo kunnen werkgevers werknemers met een vast én flexibel contract in dienst houden en doorbetalen. Ook oproepkrachten vallen hieronder. 

Aanvullende financiering

De kans bestaat dat er liquiditeitsproblemen ontstaan, o.a. als gevolg van teruglopende omzet of uitgestelde betalingen. Wellicht is uw bank bereid om een overbruggingskrediet of ophoging van uw rekening courant af te sluiten. De overheid heeft een borgstellingsregeling die banken hiervoor extra zekerheid bieden: BMKB (Borgstellingsregeling MKB). Neem contact op met uw bank over een aanvraag voor de BMKB.

Uitstel betalen belasting

Als het coronavirus uw bedrijf in de problemen brengt, kunt u de Belastingdienst verzoeken om een bijzonder uitstel van betaling van bijvoorbeeld uw inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonbelasting.