Voor een ander stemmen bij de gemeenteraadsverkiezingen(volmacht)

Bent u niet in de gelegenheid om zelf te gaan stemmen? Dan kunt u een andere kiezer uit de gemeente Beuningen machtigen om dit voor u te doen.

  • Op de achterzijde van uw stempas vult u de naam in van degene (gemachtigde) die voor u gaat stemmen. De gemachtigde kan iedereen zijn die in de gemeente Beuningen woont en ook een stempas heeft ontvangen.
  • De kiezer die voor u gaat stemmen moet uw stem op hetzelfde moment uitbrengen als zijn eigen stem en mag maximaal voor 2 andere kiezers stemmen.
  • De kiezer die voor u gaat stemmen moet ook een (kopie van) een geldig identiteitsbewijs van u aan de voorzitter laten zien. Het identiteitsbewijs mag maximaal 5 jaar verlopen zijn.

Schriftelijke volmacht

Een volmacht kunt u ook schriftelijk regelen. Dit doet u als u:

  • een andere kiezer wilt machtigen voordat u de stempas heeft ontvangen, bijvoorbeeld omdat u naar het buitenland vertrekt
  • een andere kiezer wilt machtigen omdat u geen geldig legitimatiebewijs heeft

Voorwaarden

Meer informatie

  • Wilt u een volmacht regelen voor het referendum? Lees dan hier hoe u dit moet doen.