Stempas kwijt of niet ontvangen?

U ontvangt vóór 8 maart thuis uw stempas. Heeft u op 8 maart nog geen stempas ontvangen of bent u hem kwijt? Vraag dan een vervangende stempas aan. Zonder de stempas kunt u uw stem niet uitbrengen.

Een vervangende stempas aanvragen

  • Persoonlijk: bij de balie Publiekszaken op het gemeentehuis. Dit kan tot uiterlijk 20 maart 2018, 12:00 uur.
    Neem uw geldig legitimatiebewijs mee.
  • Schriftelijk: stuur daarvoor uiterlijk 16 maart een e-mail of brief naar gemeente@beuningen.nl. Voeg als bijlage een foto of scan van uw legitimatiebewijs toe.

Vindt u alsnog uw “oude” stempas terug? Dan kunt u daarmee niet stemmen. U kunt alleen stemmen met de nieuwe stempas.